| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Mokiniai 1930-1944 m

Page history last edited by loreta 1 week, 3 days ago

 

Simono Dacho mokyklos mokiniai, mokęsi nuo 1930 iki 1944 m. (paspauskite aktyvius vardus ir pateksite į atsiminimų puslapį.)

 

1936 m. mokėsi 695 mokinės, buvo 18 klasių. Informacija surinkta iš buvusių mokinių laiškų. Žinome 60 mokinių pavardes, buvo susisiekta su 52 mokiniais. 

  

 1. Anneliese Maxwitat- Rubin  Mokėsi nuo 1930. Laiškas, mini 12 klasės draugių pavardžių.
 2. Anita Giebel. 2 atvirukai.
 3. Betty Schkudt. Minima Anneliese Maxwitat-Rubin laiške.
 4. Brigitte Ingrid  Jaetzel-Eckert. Mokėsi 1943-1944. g. 1937, Polangen str.  Gyveno Kanto 30. Laiškas.
 5. Brigite Friedmann. Minima Anneliese Maxwitat-Rubin laiške.
 6. Christel Jakubeit - Lehnimger, g. 1924-05-24. Mirė 1995-03-12. Atvirukas.
 7. Christel Dietze. Laiškas. Rado giminių Klaipėdoje.
 8. Daniele Barschkies-Henkel.
 9. Dorothea Hoffmeister. Mokėsi 1941-1944. Atvirukas.
 10. Edith Kneip. Minima Renate Kessler-Schott nuotraukoje.
 11. Elisabet Bömeleit-Schneider (sesuo Eva Maria Bömeleit-Hassel). 2 laiškai, atvirukas.
 12. Elfriede Dittmeier-Philipp. Mokėsi 1940-1944, g. 1933-12-20, gyveno iki 1944 m. Breite str. 29  (Zaureveino g.) Jos pradinių klasių mokytoja ponia Assmus. (tėvas August Dietmeier gim. 1910-01-10, mama Stefanie Dietmeier gim. 1908-12-25)
 13. Erna Frieda Markolwitz-Joswig. Mokėsi 1941 iki 1944. Gyveno Kanto g. 1-3. Laiškas.
 14. Ester Borg. Minima Anneliese Maxwitat-Rubin laiške.
 15. Eva Maria Bömeleit-Hassel. (Elisabet Bömeleit-Schneider sesuo).
 16. Erika Brinkmann. Atvirukas. 
 17. Gisela Weber-Giesa
 18. Gerd Milkerait. Mokyklos mecenatas, geriausio vokiškai mokančio mokinio premijos fundatorius.
 19. Gerda Flanz-Meyer.
 20. Gerda Poerschke. Mokėsi 1936 m. kartu su Inge Paul. Prisimena Anikę 1 aukšto foje. Laiškai, prisiminimai.
 21. Gerda Rohde-HauptDaug savo eilėraščių ir medžiaga apie Dachą. Laiškas, kad dar prisimena lietuviškas daineles „plaukė žąselė per ežerėlį” ir „išėjo tėvelis į mišką”.
 22. Gertrud Frischmut. Minima Anneliese Maxwitat-Rubin laiške.
 23. Gertrud Skroblies-Schulz. Mokėsi 1938-1944, g. 1929-12-08 Daugallen,
 24. Grete Skrandies. 3 atvirukai.
 25. Grete Weischnur. Minima Anneliese Maxwitat-Rubin  laiške. 
 26. Helga Weber-Winkelhaus. Prisimena paplūdimį, pabėgimą iš Rytų Prūsijos. Jai tada buvo 11 metų. Buvo siaubinga.
 27.  
 28. Hella Böhme.  Mokėsi 1931-1935, g. 1924. 3 atvirukai.
 29. Henny Spitz. Minima Anneliese Maxwitat-Rubin  laiške.
 30. Heinz Gerhard Weber. Mokėsi iki 1944, g. 1934-10-13. Gimimo liudijimas. Laiškas.
 31. Herta Jogschies-Graf. Atvirukas.
 32. Herta Kranz. 2 laiškai, 2 atvirukai. „Nieko neatsimena, niekada niekur nevažiavo ir  neidavo - tik į mokyklą ir vasarą prie Dangės maudytis. Gal broliai ir seserys geriau prisimintų”. 
 33. Hildegard Sturm - Hoffmann. (gim. Sturm). Buvo mokyklos jubiliejuje 1995 m. Atvirukai 1998-12-10, 1991-10-10, 2004-12. Laiškas 2003-12-15. Adresas. Gim. 1934-02-7. Baisiogaloje.Tėvas buvo geležinkelio tarnautojas, iki 1939 m. gyveno Kėdainiuose. Tėvai kilę iš Heidelkrug apskr. (dab. Šilutės). Nuo 1939 m. gyveno 2 stotelėje į pietus nuo Memelio - Kalsberg (7 km. nuo Klaipėdos). 1940 m. lankė 1 klasę. Klasės vadovė buvo ponia Luckan. Prisimena dvynukes Jutta ir Helga Lunau. Sesuo Edeltraut Šturm, gim. 1931-01-21 Priekulėje taip pat 1940-41 mokėsi čia, po to baigė licėjų.

 34. Hildegard Siemoneit. Minima Anneliese Maxwitat-Rubin  laiške.
 35. Horst Wolff. Mokėsi 1942 m., g. 1936-04-15. Laiškas, atvirukas.
 36. Inge Paul. Mokėsi iki 1944. - nuotraukos ir atsiminimai. Dar 2 nuotraukos: 1944 m. pavasarį - mokyklos baigimo šventė su mokytoju Eglins ir su mylimiausia mokytoja Charlote Luckan 1945-1946? m. (mokėsi kartu su Gerda Poerschke). 
 37. Ilse Kasputtis-Seifert. Mokėsi 1937 - 1941, baigė 1-4 kl., mokėsi pas ponią Assmus.
 38. Irene Kranowski. Minima Renate Kessler-Schott nuotraukoje.
 39. Irmgard Loerzer. Minima Anneliese Maxwitat-Rubin  laiške.
 40. Lieselotte Schwanitz. Minima Anneliese Maxwitat-Rubin  laiške.
 41. Lydia Schaskolski. Minima Anneliese Maxwitat-Rubin  laiške.
 42. Lisbeth Pereigis-Mikuletz. Mokėsi 1932-1940, g. 1925. Lankėsi 1997.
 43. Liselotte Markendorf-Hitzemann. Lankėsi 1998 m. Laiškas.
 44. Mariane BuntzelMokėsi 1942-1944, g.1935-07-21) (nuotrauka - mama, brolis ir ji ir senos Smiltynės nuotraukos).
 45. Dr. Maren Kroschel-Hoffmann. Mokėsi 1940-1944, dabar yra mokytoja. (Nuotrauka kai atėjo į pirmą klasę, laiškas.)
 46. Reinhold Lapuks. Foto. Lankėsi mokykloje1996 m. Laiškas 2000. Rašo sesuo, kad serga, apie butą Muitinės name, kuriame gyveno 1940-1944 m., (nuotrauka), keltą į Smiltynę.
 47. Renate Kessler-Schott. Mokėsi iki 1944 m. rugpjūčio, gyveno Puodžių g.17 (Töpferstr. 17). Renate pati buvo mokytoja. Nuotrauka su mergaičių iškyla apie 1936 m. Mokytoja panelė Mierwaldt, pirma iš deš. Ji - Renate, ketvirta iš deš. Edith Kniep, antra iš deš. Irene Kranowski. 
 48. Richard Kuknat. Mokėsi 1943-1944, g. 1932-12-17. (žmona Malies Kuknat).
 49. Rudolf Treptow. Mokėsi 1936-1939. Lankėsi 2003.
 50. Ruth Bock. Lankėsi 1995 m. mokyklos jubiliejuje.3 atvirukai.
 51. Ruth Kawohl. Gyveno Kanto gatvės gale - Brigite Ingrid Jaetzel draugė.
 52. Ruth Kerkau. Minima Anneliese Maxwitat-Rubin laiške.
 53. Ruth Krick. 
 54. Ruth Leipholz-Daur. Mokėsi 1933 m. 2 kl. Yra Ursula Leipholz atsiųstoje nuotraukoje.
 55. Ruth Scheller. Gyveno Charlottenhof (dab. Aulaukis) lankė 2 klasę. Laiškas. atvirukas.
 56. Ursule Voß. g. 1928? „Paskutiniais metais mokykloje nebuvo pamokų, eidavo į koplyčią, kuri yra prieš mokyklą.” Laiškas 2000-01-13 „Turi video apie buvusius namus - ten dar viskas išlikę. Gyvenom netoli už pašto”.
 57. Ursula Leipholz-Ciecior-Müller. Mokėsi 1931-1935. Prisiminimai, 2 nuotraukos (vienoje - 1933 m. 2 klasės 9 mergaitės, nuotraukoje ir Ruth Leipholz-Daur.
 58. Walter Szlazas. Atvirukas.
 59. Waltraud Brandecker. Minima Anneliese Maxwitat-Rubin laiške.
 60. Waltraut Höschel. 3 atvirukai. 
 61. Waltraut Redweik-Carl Mokėsi 1937-1941, g. 1930-08-02. Nuotrauka pirmosios dienos mokykloje, 1937 m. per Velykas.
 62. Waltraut Wiegratz. Mokėsi 1937-1940, mokėsi pas panelę Mierwald. 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.