| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Inge Paul

Page history last edited by loreta 3 weeks, 3 days ago

Inge Paul

     Mokėsi 1936 m. iki 1944 m. (mokėsi kartu su Gerda Poersche)

     Inge Paul rašo apie mokyklą laiške 1991-01-14:

     „Aš mielai ėjau į mokyklą ir buvau gera mokinė. Tada buvo privalomas 8 klasių mokslas. Simono Dacho mokykla buvo modernus pastatas. Pradinės klasės mokėsi pirmame aukšte. Ten gyveno ir pastato prižiūrėtoja. Per ilgąją pertrauką ji pardavinėdavo mums už nedaug pfeningų karštą pieną.

Vyresnių mokinių klasės buvo antrame aukšte. Nuostabų reginį suteikdavo mums Anchen iš Tharau statulėlė, kuri džiugino mus visus antro aukšto didžiojoje foje (didžiajame koridoriuje). Viršutiniame aukšte buvo didžioji aula (aktų salė).

       Didžiajame fligelyje mano mokytoja, ponia Luckan vesdavo daug renginių ir muzikos pamokas. Taip pat vyko maži spektakliai. Vyriausioje klasėje mes turėjome didelį mokyklinį laikrodį. Viena iš mergaičių turėdavo skambinti pertraukoms ir pamokoms.  

     Mes turėjome didelį ir gražų mokyklos kiemą, kuris per pertraukas teikė mums poilsį. Vasarą vaikai džiaugdavomės, kad buvo nekaršta, kai didysis termometras prie storų medžių kairiame kampe pavėsyje rodė 25 laipsnius šilumos.

     Blogu oru per pertraukas mes turėdavome būti koridoriuje ir po dvi gražiai viena už kitos vaikščioti ratu. Didysis parkas prieš mokyką - Kurzinna aikštė buvo labai prižiūrima, joje stovėjo suoliukai. Jie kviesdavo poilsiui.

     Karo pradžioje su Rusija mūsų mokykla trumpai pasitarnavo kaip ligoninė. Tada čia buvo atgabenami vokiečių kareiviai. Aš prisimenu, kaip mano mama daug siuntinukų gabendavo sužeistiesiems.Tuo metu moterys ir vaikai buvo iš miesto evakuoti". 

     „Aš gimiau 1929 m. liepos 17 d. Klaipėdoje. Po to aštuonis metus mokiausi Simono Dacho mokykloje, vadinamoje mergaičių mokykloje. Tik paskutiniais karo metais užsiėmimai buvo sujungti su Kanto mokyklos berniukais. Mokėmės mokykloje pasikeisdami - tris dienas iš ryto, ir tris dienas po pietų. Aš priklausau paskutiniajai laidai, kuri iškilmingai paliko mokyklą. Tada mokykla buvo nauja ir gerai įrengta. Aš praleidau nuostabią vaikystę uoste ir prie jūros. Tačiau karo likimas privertė trauktis mus tolyn į pasaulį. karui baigiantis mano tėvas dingo be žinios Kaliningrade". Laiškas 1990-10-23.

 Atsiminimai apie mokytoją Charlotę Luckan, nuotrauka. Atsiuntė savo kūrybos eilėraštį.

„Mes buvome paskutinės mergaitės, iškilmingai išlydėtos 1944 m. balandžio pradžioje”Laiškas 1995-02-13.

„Prisimenu šaltas žiemos dienas, kai vakarais sėdėdavome prie šiltos koklinės krosnies. Vaikystės prisiminimuose išlikusios baltos, pasidengusios sniegu Kalėdos”.

Atvirukas 1998-02-10, Inge Paul nuotrauka Londone.

 Inge Paul pirmoji diena mokykloje.

                                                                                                                     Dar 2 nuotraukos: 1944 m. pavasarį - mokyklos baigimo šventė su mokytoju Eglins ir su mylimiausia mokytoja Charlote Luckan 1945-1946? m.                                                                    

                                                                                                                                                                

Inge Paul 1998 m.

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.