| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Gerda Rohde

Page history last edited by loreta 2 months, 1 week ago

 

Gerda Rohde-Haupt, merg. Rohde

 

Atsiuntė daug savo eilėraščių ir medžiagos apie S. Dachą.

Laiškas (dar prisimena lietuviškas daineles „plaukė žąselė per ežerėlį” ir „Išėjo tėvelis į mišką”).

 

„Mokė mokytojas Mejeris, ir dar keletas mokytojų: vokiečių kalbą, aritmetiką, krašto pažinimą turėjome pas paneles Bredull, Götz, ir Harner. Mokytis man labiausiai  sekėsi pas panelę Harner - ji mane vadino „saulės spindulėliu”, ponas Siebert grojo labai gražiai smuiku, kaip mano tėvas ir senelis. Jis mokė mus taisyklingai dainuoti, nors daugelis buvo jau namuose išmokę.

Labiausiai man patikdavo būti erdviame mokyklos kieme po aukštais kaštonais. Žaidžiant linksmus ir pamokančius ratelius bei dainuojamuosius žaidimus gryname ore, pasinerdavau į tekstą ir būdavau tai kalenančiu gandru, tai žuvyte, arba visi žaidėjai pavirsdavo gaidžiukais. Per kitas pertraukas mokydavomės amatų meno."

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.