| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Mokytojai

Page history last edited by loreta 1 month, 2 weeks ago

Mokytojai vokiškojoje mokykloje.

Iki XVIII a. mokytojais galėjo būti įvairių profesijų žmonės - siuvėjai, kariškiai, raštininkai, jie negaudavo atlyginimo.

Nuo XVIII a. mokytojams buvo uždrausta prekiauti, jie ėmė gauti atlyginimą. Mokytojas dažnai gyvendavo tame pačiame name, kur ir mokykla, šalia buvo jo daržai.  

XX a. 

Parko mokykla buvo vokiška mergaičių pradinė mokykla. Mergaitės baigdavo keturias klases, po to mokydavosi vidurinėje mokykloje. Simono Dacho mokykla tapo šešiaklase.

     Daugelyje atsiminimų buvusios mokinės labai nuoširdžiai prisimena savo mokytojas, pasakoja apie jų išvaizdą - Ruth Scheller:„kad ir dabar matau mokytoją prie skaitliukų, gražiais juodais plaukais ir mėlynomis akimis”, Inge Paul:„ mokytoja Charlote Luckan gražiai rengdavosi, kukliai pasidažydavo ir buvo labai motiniška”. Mokinės gerbė savo mokytojas už griežtumą ir teisingumą, tačiau bendravimas buvo nuoširdus: Inge: „aš galėjau jos klausinėti visko, o ji kantriai atsakinėdavo ir padėdavo. Net ir šiandien ją nepaprastai gerbiu”, Gerda Rohde labai mylėjo panelę Harner, kuri ją vadino „saulės spindulėliu”.  Mokytojos parašydavo į mokinių poezijos albumus, kokius turėjo kiekviena mokinė. (p. Ernos Bredull įrašas Waltraut poezijos albume). 

     Net keletas mokinių - Renate Kessler, Maren Kroschel, Ruth Scheller pačios tapo mokytojomis, o Gerda Rohde pati ėmė kurti eilėraščius, domėjosi Simonu Dachu.

     Muzika tuo metu buvo labai svarbi. Mokytoja Ch. Luckan buvo ir nuostabi muzikos mokytoja. Ji dažnai skambindavo fortepijonu. Mergaitės buvo mokomos muzikos ne tik mokykloje, bet šeimos dainuodavo ir muzikuodavo taip pat ir namuose. Gerda Rohde prisimena, kad jos tėvas ir senelis grojo smuiku. Prisimena muzikos mokytoją poną Siebert, kuris  labai gražiai grojo smuiku, mokė taisyklingai dainuoti, nors daugelis buvo jau namuose išmokę. Kartais mokytojas nubausdavo mokines smilium suduodamas joms per rankas. Mergaitės dainuodavo ir lietuviškas daineles „Plaukė žąselė per ežerėlį” ir „Išėjo tėvelis į mišką”.

   

Mokytojai:

Seniausi prisiminimai yra apie Parko mokyklos mokytojus:

     panelė Bader - nuo 1930 m. buvo auklėtoja ir mokė Aneliese Maxwitat ir jos drauges.

     muzikos mokytojas ponas Siebert - nuo 1930 mokė Aneliese Maxwitat, dirbo ir 1936 m. - mokė Gerdą Rohde

    daug 1933 m. dirbusių mokytojų prisimena Edith Kudrus.

Simono Dacho mokykla: daugiau mokinių prisiminimų, kurie mokėsi nuo 1936 m.

 1936 m. mokykloje buvo 18 klasių, dirbo 18 mokytojų, iš kurių - 2 vyrai (ponas Eglins ir muzikos mokytojas Siebert).

     Panelė Mierwaldt - dirbo nuo 1936 iki 1944. Gyveno Kanto gatvėje. Pas ją mokėsi: 1937-1940 -  Waltraut Wiegratz, foto apie 1936 m. Renate Kessler-Schott (ir      dar 9 mergaitės), 1943–1944 - Brigitte Jaetzel ir Ruth Kawohl.

     Ponia Charlotte Luckan - muzikos mokytoja, dirbo prieš karą ir karo metu iki 1944 m. 

     Ponia Assmus, pradinių klasių mokytoja 1937–1941, 1944(?) (Ilse Kasputtis-Seifert mokėsi 1937 –1941)

     Erna Bredull, pradinių klasių mokytoja (1937-1941?) mini  Waltraut Redweik-Carl. Mokė vokiečių kalbos Gerdą Rohde.

     ponas Eglins - dirbo prieš karą ir karo metu. 

     Panelė Götz - aritmetika (mini Gerda Rohde).

     Panelė Harner - krašto pažinimas (mini Gerda Rohde).

    

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.