| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Mokytojai

Page history last edited by Loreta Vaivadienė 2 weeks, 6 days ago

Mokytojai vokiškojoje mokykloje.

Iki XVIII a. mokytojais galėjo būti įvairių profesijų žmonės - siuvėjai, kariškiai, raštininkai, jie negaudavo atlyginimo.

Nuo XVIII a. mokytojams buvo uždrausta prekiauti, jie ėmė gauti atlyginimą. Mokytojas dažnai gyvendavo tame pačiame name, kur ir mokykla, šalia buvo jo daržai.  

XX a. 

Parko mokykla buvo vokiška mergaičių pradinė mokykla. Mergaitės baigdavo keturias klases, po to mokydavosi vidurinėje mokykloje. Simono Dacho mokykla tapo šešiaklase.

     Daugelyje atsiminimų buvusios mokinės labai nuoširdžiai prisimena savo mokytojas, pasakoja apie jų išvaizdą - Ruth Scheller:„kad ir dabar matau mokytoją prie skaitliukų, gražiais juodais plaukais ir mėlynomis akimis”, Inge Paul:„ mokytoja Charlote Luckan gražiai rengdavosi, kukliai pasidažydavo ir buvo labai motiniška”. Mokinės gerbė savo mokytojas už griežtumą ir teisingumą, tačiau bendravimas buvo nuoširdus: Inge: „aš galėjau jos klausinėti visko, o ji kantriai atsakinėdavo ir padėdavo. Net ir šiandien ją nepaprastai gerbiu”, Gerda Rohde labai mylėjo panelę Harner, kuri ją vadino „saulės spindulėliu”.  Mokytojos parašydavo į mokinių poezijos albumus, kokius turėjo kiekviena mokinė. (p. Ernos Bredull įrašas Waltraut poezijos albume). 

     Net keletas mokinių - Renate Kessler, Maren Kroschel, Ruth Scheller pačios tapo mokytojomis, o Gerda Rohde pati ėmė kurti eilėraščius, domėjosi Simonu Dachu.

     Muzika tuo metu buvo labai svarbi. Mokytoja Ch. Luckan buvo ir nuostabi muzikos mokytoja. Ji dažnai skambindavo fortepijonu. Mergaitės buvo mokomos muzikos ne tik mokykloje, bet šeimos dainuodavo ir muzikuodavo taip pat ir namuose. Gerda Rohde prisimena, kad jos tėvas ir senelis grojo smuiku. Prisimena muzikos mokytoją poną Siebert, kuris  labai gražiai grojo smuiku, mokė taisyklingai dainuoti, nors daugelis buvo jau namuose išmokę. Kartais mokytojas nubausdavo mokines smilium suduodamas joms per rankas. Mergaitės dainuodavo ir lietuviškas daineles „Plaukė žąselė per ežerėlį” ir „Išėjo tėvelis į mišką”.

   

Mokytojai:

Seniausi prisiminimai yra apie Parko mokyklos mokytojus:

     panelė Bader - nuo 1930 m. buvo auklėtoja ir mokė Aneliese Maxwitat ir jos drauges.

     muzikos mokytojas ponas Siebert - nuo 1930 mokė Aneliese Maxwitat, dirbo ir 1936 m. - mokė Gerdą Rohde

    daug 1933 m. dirbusių mokytojų prisimena Edith Kundrus.

 

Simono Dacho mokykla: daugiau mokinių prisiminimų, kurie mokėsi nuo 1936 m.

 1936 m. mokykloje buvo 18 klasių, dirbo 18 mokytojų, iš kurių - 2 vyrai (ponas Eglins ir muzikos mokytojas Siebert).  Visi mokytojai buvo Lietuvos      Respublikos piliečiai. Penki pedagogai buvo baigę Klaipėdos mokytojų seminariją.

     

ponas Eglinsdirbo prieš karą 1937, o 1944 m. buvo mokyklos direktorius. 

 

Panelė Mierwaldt - dirbo nuo 1936 iki 1944. Gyveno Kanto gatvėje.

      Pas ją mokėsi: 1937-1940 -  Waltraut Wiegratz, foto apie 1936 m. Renate Kessler-Schott (ir dar 9 mergaitės), 1943–1944 - Brigitte Jaetzel ir Ruth Kawohl.

    

 Ponia Charlotte Luckan - muzikos mokytoja, dirbo prieš karą ir karo metu iki 1944 m. 

     

Ponia Assmus, pradinių klasių mokytoja 1937–1941, 1944(?) (Ilse Kasputtis-Seifert mokėsi 1937 –1941)

     

Erna Bredull, pradinių klasių mokytoja (1937-1941?) mini  Waltraut Redweik-Carl. Mokė vokiečių kalbos Gerdą Rohde.

        

Panelė Götz - aritmetika (mini Gerda Rohde).

    

 Panelė Harner - krašto pažinimas (mini Gerda Rohde).

Panelė Harner - krašto pažinimas - Gerdą Rohde.

Mokytoja E. Damisch - Hannelore Borhert pažymėjimai 1938, 1939, 1940

Mokytoja K. Pohlmann - Waltraut Klumbies pažymėjimas 1934-39 m., Vb kl., Ją mini ir Anita Klanga - Giebel ir Edith Kundrus

Anita Klanga - Giebel  atsimena mokytojas: ponią Pohlman ir ponią Metzner.

 

Edith Kundrus, - ją mini klasės draugė  Ruth Kricke savo laiške.

Rektorius buvo Richard Meyer.

klasės mokytojos negali pamiršti: panelė Bredull - „labai, labai griežta (šauktukas)".

prisimena mokytojus:

     mokytojas Naujoks;

     mokytojas Knoch;

     ponia Anne- Marie- Anker-Albenberg;

     muzikos mokytojas buvo Bendix, kuris vadovavo ir mokyklos orkestrui;  Vėlesnis muzikos mokytojas buvo p. Siebert. 

     panelė Klaudkie - dėstė vokiečių kalbą - dažnai rodydavo fotonuotraukas iš Vokietijos;

l    lietuvių kalbą dėstė panelė Gacke;

    panelė Stumser - sporto mokytoja;

    panelė Schwarz - kurią vadinom “ponia juodas” buvo rankų darbų mokytoja;

     kitas mokyklos personalas: panelė Bender, panelėKunath, panelė Pohlmann.

     Panelė Patcke mokė virimo, turėdavom eiti į Augustės Viktorijos mokyklą, kur buvo virtuvė. 1a kl. panelė Patcke mokė namų ruošos ir žindomų kūdikių slaugymo.

 

 

    

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.