| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Charlotte Luckan

Page history last edited by loreta 5 months, 3 weeks ago

 

 

 

Mokytoja Charlotte Luckan 

 

Muzikos mokytoja ir klasės vadovė. Mokytoja dirbo prieš karą ir karo metu iki 1944 m. pavasario. Ją mini mokinės Inge Paul ir Gerda Poerschke.

 Inge Paul daug pasakoja apie mokytoją  Charlote Luckan, kurią vadina „mylimiausia mokytoja". Mokinės gerbė savo mokytojas už griežtumą ir  teisingumą, tačiau bendravimas buvo nuoširdus.

Inge Paul: Luckan buvo ir nuostabi muzikos mokytoja. Ji dažnai skambindavo fortepijonu. Tuo metu ji gražiai rengdavosi, kukliai pasidažydavo ir buvo labai motiniška. Aš galėjau jos klausinėti visko, o ji kantriai atsakinėdavo ir padėdavo. Net ir šiandien ją nepaprastai gerbiu. Ji buvo griežta auklėjime, bet ir labai teisinga.  Vėliau daug metų mokytojavo Limburge prie Laho".

 Inge prisimena: 

„Ši mokytoja turėjo du vaikus - dukrą ir sūnų. Sūnaus neteko paskutinėmis karo dienomis. Kartą, manau kad tai buvo 1943 m., mūsų mokytoja turėjo ypatingą patikrinimą. Prieš tai sekmadienį buvau su mokytoja Luckan mokykloje, kur mes iki blizgesio tvarkėme spintas ir suolus. Tada man mokytoja parodė paveikslą, aš juk buvau geriausia jos mokinė, gaila kad tada nemokėjau jos suprasti. Paveiksle matėsi karas, ugnis, niokojimas. Luckan buvo labai nuliūdusi. Aš pajutau, kad turiu savo klasę perspėti ir paaiškinti, kad jie padėtų man ir būtų labai atsargūs ir pagalvotų kaip kalbėti apie tai, ką jie žino, prieš pakeldami rankas. Tai padariau kitą rytą. Patikrinimas pavyko puikiausiai. Visa klasė dalyvavo puikiausiai ir mes rodėme mokyklos tarybai, kokie esame stiprūs ir geri.  Šį patikrinimą išlaikėme meistriškai”.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.