| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions! Dokkio, a new product from the PBworks team, integrates and organizes your Drive, Dropbox, Box, Slack and Gmail files. Sign up for free.

View
 

Mokyklos pastatas ir istorija (redirected from Mokyklos pastatas)

Page history last edited by loreta 1 month, 1 week ago

                                                                     MOKYKLOS ĮKŪRIMAS. VOKIŠKASIS LAIKOTARPIS.  PARK-SCHULE 1855. 

 Seniausias mokyklos pastato vaizdas - 1855 m., 

mokykla - dešinėje. Pastatas kairėje - dab. Svečių namai „Pirklių namai".

 

 

Mokyklos istorijos pradžia sietina su XIX a. Vokietijos imperijos Rytų Prūsijos Memelio miesto Naujamiesčio mergaičių pradine mokykla, kurią 1854 m. sunaikino didysis miesto gaisras.

Miesto magistratas paskyrė žemės sklypą šalia miesto sodo, vešėjusio senųjų kapinių vietoje. 1855 m. gruodžio 17 d.  Naujajame parke (sode) (Neuer Park) nr. 3/4 pastatyta nedidelė vienaaukštė mūrinė mokykla. Jos kieme augo medžiai, sklypo pakraštyje stovėjo tvartas mokytojų gyvuliams laikyti. (1)  

1. Juška A. Mažosios Lietuvos mokykla, 2003. P. 351.

 

 

                                                                           VOKIŠKASIS LAIKOTARPIS. PARK - SCHULE  1881. 

 Pirmoji rekonstrukcija 1880 m. 

     1880 m. pastatas išplečiamas, išmūrijamas antrasis aukštas.

     1881 m. mokykla pavadinta Parko mokykla.

Į ją buvo atkelta Naujamiesčio mergaičių keturklasė vidurinė mokykla iš Ligoninės g. 16.  Vėliau prie Parko mokyklos buvo prijungta Balasto aikštės mergaičių mokykla (buvusi prie Locų bokšto) ir Rostgarteno mokykla. (2)

    Parko mokykla buvo mergaičių vidurinė (progimnazija), 1897 m. jau turėjo septintąją klasę.

     1911 m. pastačius Augustės Viktorijos mergaičių licėjų Parko gatvėje (Parkstrasse)(dabar Klaipėdos universiteto Menų fakultetas K. Donelaičio g. 4) ten iš Parko mokyklos perkeltos mergaičių vidurinės mokyklos klasės, ši mokykla 1925 m. tapo atskira šešiaklase mokykla (Park-Mädchenmittelschule).

Parko mokykla vėl liko pradine, licėjaus padaliniu.  Augustės Viktorijos mergaičių licėjui pradėjo rengti liaudies mokyklų (volkschule) mokytojas, čia licėjaus mokinės atlikdavo pedagoginę praktiką 

     1924 m. Parko liaudies mokykla tapo savarankiška. (3)

 

2,3. Juška A. Mažosios Lietuvos mokykla, 2003. P. 351. 

 

                                                                 VOKIŠKASIS LAIKOTARPIS. SIMON-DACH-SCHULE  1932 -1944.

 Antroji rekonstrukcija 1932 m.

 https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=22eb2bc8b2e34fcea88634a771ed62d9

     1932 m. mokyklai suteiktas Simono Dacho vardas -

                                                                                   Simon-Dach-Schule.

      Mokykla buvo rekonstruota, nes mokinių vis daugėjo. Pagal architekto

P. Giesingo projektą pastatytas modernus bauhauzo stiliaus priestatas - centrinis kubas su arkada ir korpusas dešinėje.

 

     Po 1939 m. pasikeitė mokyklos adresas, nes Naujasis parkas buvo pavadintas miesto mokyklų patarėjo Kurcinos vardu ir tapo Kurcinos aikšte (Kurzinnaplatz)

      Tuo metu mokykla tapo prestižine. Skirtingai nuo kitų mokyklų, joje mokėsi tik mergaitės. II pasaulinio karo metais mokykloje jau mokėsi mergaitės ir berniukai (po pietų). Tik priartėjus frontui mokyklos darbas buvo pristabdytas - čia buvo įkurdinta karo ligoninė.

    

                                                                                        SOVIETINIS LAIKOTARPIS. VII -OJI VIDURINĖ MOKYKLA 1944 - 1990

Vaizdo rezultatas pagal užklausÄ âsimono dacho mokykla 1975â Trečioji rekonstrukcija 1975 m.

    Po II pasaulinio karo ir sovietinės okupacijos tarybinėje Klaipėdoje vokiškieji pavadinimai keičiami – Kurcinos aikštė gavo Kuršių aikštės vardą, o 1945 m. Simono Dacho mokykla prarado vardą ir buvo reorganizuota – čia  įsikūrė VII-oji rusų vidurinė mokykla, kitame mokyklos pastate - Puodžių gatvėje (dab. Karalienės Luizės jaunimo centras) - 2-oji rusiška vidurinė mokykla. 1975 m. abi rusiškos mokyklos pavadintos M. Gorkio vidurine mokykla ir iškeltos į naujai pastatytą pastatą S. Daukanto gatvėje.

 

1975 m. sudaryta 7-oji lietuviška vidurinė mokykla.

  (sujungus lietuviškas 1, 4, 5 vidurines ir 1-ąją pradinę mokyklas). Jai priklausė abu senieji pastatai – Kuršių aikštėje ir Puodžių gatvėje.  

Po 1975 m. prasidėjusio kapitalinio remonto 1976 m. pastatyti du korpusai su klasėmis, valgykla ir aktų bei sporto salėmis.

1977 m. rugsėjo 1 dieną visa mokykla persikėlė į pastatą Kuršių aikštėje. Mokykloje buvo 25 (I–X) klasės, mokėsi 723 mokiniai, dirbo 40 mokytojų.

    Pirmąja lietuviškos mokyklos direktore tapo D. Vilčiauskienė.  

                                                  NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMAS 1990. SIMONO DACHO VIDURINĖ MOKYKLA.

 Ketvirtoji rekonstrukcija 2003 m.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1990 m. 7-osios vidurinės mokyklos direktore tapo Elena Blažienė. 1995 metais mokyklai grąžintas Simono Dacho vardas. 

 

2003 m. rekonstrukcija dar labiau sumodernino pastatą, ant pagrindinio pastato prisatytas ketvirtasis aukštas.

Senojo mokyklos pastato piešinys išryškintas geltona spalva.

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.