| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Mokyklos rektoriai

Page history last edited by loreta 2 months, 2 weeks ago

Vokiškose mokyklose, kai mokyklos klasių skaičius išaugdavo iki 10, mokyklos vadovas buvo vadinamas rektoriumi.

Žinomi mokyklos rektoriai:

 1894-1911 m. dirbo Klaipėdos apskrities mokytojų vadovas, beletristas F. Thimmas.

1903-1905 m. rektorius Dammerdeichas (jo duktė Edith čia vaikus mokė trečiajame dešimtmetyje). 

1905-1929 m. Parko mokyklos rektoriumi buvo rūpestingas pedagogas netipiška vokiška pavarde Kurzinna (1).  Jo darbo metais (1911 m.) vidurinė mokykla iškelta į Augustės Viktorijos mokyklą. 1923 ar 1924 m. Kurzinna tapo Memelio magistrato švietimo patarėju, o vadovavimą mokyklai vis labiau perleido 1910-1912 m. čia mokytoju dirbusiam  Emiliui Lycui. Ponas Kurcina buvo mieste buvo gerbiamas, todėl po jo mirties 1929 m. jo vardu buvo pavadinta aikštė prie mokyklos - vok. Kurzinnaplatz.  G. Lycas prisiminė:„ Ponas Kurcina buvo gerbiamas, puikius pedagogas, kuris būdamas miesto mokyklų patarėju, labai daug dirbo Memelio švietimo srityje. Aš dar asmeniškai pažinau poną Kurciną. Jis buvo aukštas, stambus  vyriškis, turėjo didelę pliką galvą, aš manau, kad jo skrybėlė buvo 60 dydžio".

1926 m. Emilis Lycas. (2) tapo mokyklos korektoriumi (prorektoriumi), o 1929 m. tapo Parko mokyklos rektoriumi.

1939 m. (?) - 1942 m. Richardas Mejeris (3)

1942 m. rektorius Liūnebergas Simono Dacho mokykla, Kurcinos aikštė, tel. 2052. (1935 m. Naujojo Sodo g.)

Hedvig Legait (merg. Firt) buvo mokyklos direktorė. (mini dukra Inge Böhmisch (gim. 1941-08-08 Memelyje.)

1944 m. - ponas Eglins.

  

1. Juška A. Mažosios Lietuvos mokykla, 2003. p. 575.

2. Juška A. Mažosios Lietuvos mokykla, 2003. p. 576.

3.Žukas J. On a Detail of Political Confrontation in the Territory of Memel in the 1930s 3. http://briai.ku.lt/downloads/AHUK_30/30_191-210_Source_Zukas.pdf

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.