| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Taravos Anikės skuptūrėlė

Page history last edited by loreta 3 weeks, 1 day ago

 

     Vokiškosios mokyklos mokiniai, apsilankę savo senojoje mokykloje (Parko, o vėliau Simono Dacho), vis prisimindavo mokyklos foje (koridoriuje) stovėjusią Taravos Anikės skulptūros kopiją. Ilgai buvo abejojama, kur buvo šis foje - pirmame ar antrame pastato aukšte, kadangi dabartiniame pastate antrame aukšte foje nebėra. 

     Daugiausia informacijos apie mokyklą pateikė Inge Paul, kuri mokėsi mokėsi 1936 - 1944 m. Dar kartą perskaičius jos laišką, paaiškėjo, kad nors originale vokiečių kalba rašoma, kad foje buvo 1 aukšte, iš tiesų tai yra 2 pastato aukštas -  Vokietijoje sąvoka „pirmas pastato aukštas“ suprantama taip, kaip Lietuvoje „antras pastato aukštas“. O tai, kas Lietuvoje yra „pirmas aukštas“, Vokietijoje yra „žemės aukštas“.

 

         Taigi - „Žemesniosios klasės mokėsi pirmame aukšte (vok. erdgeschop - žemės aukštas) <...> Vyresnių mokinių klasės buvo antrame aukšte (vok. in grosen Flur in der 1 Ebage).  Nuostabų reginį suteikdavo mums Annchen von Tharau statulėlė, kuri džiugino mus visus antro aukšto didžiojoje foje (didžiajame koridoriuje). Viršutiniame aukšte buvo didžioji aula (aktų salė)"

 

     Dabartiniame pirmajame aukšte buvo pradinės klasės, o antrame - vyresniųjų mokinių klasės. Čia ir buvo foje - didysis koridorius (su langais mokyklos fasade ties arkomis) kuriame ir stovėjo Taravos Anikės skulptūrėlė. Viršuje - trečiąjame aukšte buvo didžioji aula. Būtent trečiojo aukšto kabinetai yra žymiai aukštesni.

     

           Simono Dacho Taravos Anikės legenda“                            

     Karo ir okupacijos metais skulptūrėlė dingo. Buvę mokyklos mokiniai padovanojo kitą kopiją, mokyklai atgavus Simono Dacho vardą.  Kur ją pastatysim?

      Taravos Anikės skulptūrėlė ir daina  

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.