| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Edith Kudrus

Page history last edited by loreta 5 months, 1 week ago

 

Edith Kundrus, - ją mini klasės draugė  Ruth Kricke savo laiške.

1933 m. mokėsi čia, nes Balasto aikštės mokykla buvo panaikinta.

Ji prisimena 

Rektorius buvo Richard Meyer.

klasės mokytojos negali pamiršti: panelė Bredull - „labai, labai griežta (šauktukas)".

prisimena mokytojus:

     mokytojas Naujoks;

     mokytojas Knoch;

     ponia Anne- Marie- Anker-Albenberg;

     muzikos mokytojas buvo Bendix, kuris vadovavo ir mokyklos orkestrui;  

     panelė Klaudkie - dėstė vokiečių kalbą - dažnai rodydavo fotonuotraukas iš Vokietijos;

l    lietuvių kalbą dėstė panelė Gacke;

      panelė Stumser - sporto mokytoja;

    panelė Schwarz - kurią vadinom “ponia juodas” buvo rankų darbų mokytoja;

     kitas mokyklos personalas: panelė Bender, panelė Kunath, panelė Pohlmann. 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.