| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Copy of Mokyklos pastatas ir istorija 1

Page history last edited by loreta 2 weeks, 4 days ago
MOKYKLOS ĮKŪRIMAS. VOKIŠKOJI MOKYKLA 1855. 

 Seniausias mokyklos pastato vaizdas - 1855m. 

Naujamiesčio antroji mokykla - dešinėje.

Pastatas kairėje - dab. Svečių namai „Pirklių namai".

 

     Mokyklos istorijos pradžia sietina su XIX a. Vokietijos imperijos Rytų Prūsijos Memelio miesto Naujamiesčio mergaičių pradine mokykla, kurią 1854 m. sunaikino didysis miesto gaisras.

     Miesto magistratas paskyrė žemės sklypą šalia miesto sodo, vešėjusio senųjų kapinių vietoje. 1855 m. gruodžio 17 d.  Naujajame parke (sode) (vok. Neuer Park) nr. 3/4 pastatyta nedidelė vienaaukštė mūrinė Naujamiesčio antroji mokykla. Jos kieme augo medžiai, sklypo pakraštyje stovėjo tvartas mokytojų gyvuliams laikyti. (1)

 

1. Juška A. Mažosios Lietuvos mokykla, 2003. P. 351.

 

http://www.bork-on-line.de/Memel/maps-lt/005100.shtml

 

 
VOKIŠKOJI MOKYKLA. PARKO MOKYKLA (PARK - SCHULE)  1881-1932.  

 

Parko mokykla. 

Pirmoji rekonstrukcija 1880 m. 

 

 

     1880 m. mokyklos pastatas išplečiamas, išmūrijamas antrasis aukštas.

     1881 m. pavadinama Parko mokykla - Park Schule (Park-Mädchenmittelschule). Mokykla iš šešiaklasės elementarinės mergaičių mokyklos tampa vidurine mokykla - progimnazija.  Į Parko mokyklą buvo atkelta Naujamiesčio mergaičių keturklasė vidurinė mokykla iš Ligoninės g. 16. Vėliau prie Parko mokyklos buvo prijungta Balasto aikštės mergaičių mokykla (buvusi prie Locų bokšto) ir Rostgarteno mokykla. (1,2, p. 351) 

    1888 m. mokyklą perėmė valstybė. 1897 m. Parko mokykla jau turėjo septintąją klasę.

  

     1911 m. pastačius Augustės Viktorijos mergaičių licėjų Parko gatvėje (vok. Parkstrasse)(dabar Klaipėdos universiteto Menų fakultetas K. Donelaičio g. 4) ten iš Parko mokyklos perkeltos mergaičių vidurinės mokyklos klasės. Parko mokykla tapo šešiaklase mokykla, licėjaus padaliniu. Augustės Viktorijos mergaičių licėjui pradėjus rengti liaudies mokyklų (vok. volksschule) mokytojas, Parko mokykloje licėjaus mokinės atlikdavo pedagoginę praktiką.  Pirmojo pasaulinio karo metais licėjaus moksleivės vėl grįžo į Parko mokyklą, nes jų mokykloje buvo įkurta ligoninė. (3, p. 575)

Lietuvai 1923 m. prisijungus Klaipėdos kraštą Parko mokykla liko vokiška mergaičių mokykla.     

1924 m. Parko mokykla tapo savarankiška. (3)

 

1,2,3. Juška A. Mažosios Lietuvos mokykla, 2003. 

 

 

VOKIŠKOJI MOKYKLA. SIMONO DACHO MOKYKLA (SIMON DACH-SCHULE) 1932 -1944. 

 Simono Dacho mokykla.

Antroji rekonstrukcija 1932 m.

 

1932 m. mokyklai suteiktas Simono Dacho vardas - Simon Dach-Schule.                                                                       

      Mokykla buvo rekonstruota, nes mokinių vis daugėjo. Pagal architekto P. Giesingo projektą pastatytas modernus bauhauzo stiliaus priestatas - centrinis kubas su arkada ir korpusas dešinėje. (1)

     Po 1939 m. pasikeitė mokyklos adresas, nes Naujasis parkas buvo pavadintas miesto mokyklų patarėjo Kurcinos vardu ir tapo Kurcinos aikšte (Kurzinnaplatz). 

      Tuo metu mokykla tapo prestižine. Skirtingai nuo kitų mokyklų, joje mokėsi tik mergaitės. II pasaulinio karo metais mokykloje jau mokėsi mergaitės ir berniukai (po pietų). Tik priartėjus frontui mokyklos darbas buvo pristabdytas - čia buvo įkurdinta karo ligoninė.

1. Klaipėdos bauhauzas: https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=22eb2bc8b2e34fcea88634a771ed62d9

 

 

RUSIŠKOJI MOKYKLA. VII -OJI VIDURINĖ MOKYKLA 1944 - 1975.  

 VII-oji vidurinė mokykla.

7-я средняя школа

 

      Po II pasaulinio karo ir sovietinės okupacijos Klaipėdoje vokiškieji pavadinimai keičiami – Kurcinos aikštė gavo Kuršių aikštės vardą, o 1945 m. Simono Dacho mokykla prarado vardą ir buvo reorganizuota – čia  įsikūrė 7-oji rusų vidurinė mokykla, kitame mokyklos pastate - Puodžių gatvėje (dab. Karalienės Luizės jaunimo centras) - 2-oji rusiška vidurinė mokykla. 1975 m. abi rusiškos mokyklos sujungtos,  pavadintos M. Gorkio vidurine mokykla ir iškeltos į naujai pastatytą pastatą S. Daukanto gatvėje.

 

 

LIETUVIŠKOJI MOKYKLA. VII -OJI VIDURINĖ MOKYKLA 1975 - 1995.

VII-oji vidurinė mokykla.

Trečioji rekonstrukcija 1975 m.

 

 

 

     1975 m. sukurta 7-oji lietuviška vidurinė mokykla.

 

     Mokykla sudaryta, sujungus lietuviškas 1, 4, 5 vidurines ir 1-ąją pradinę mokyklas. Jai priklausė abu senieji pastatai – Kuršių aikštėje ir Puodžių gatvėje.  

     Po 1975 m. prasidėjusio kapitalinio remonto 1976 m. kiemo pusėje pastatyti du korpusai su klasėmis, valgykla ir aktų bei sporto salėmis.

    1977 m. rugsėjo 1 dieną visa mokykla persikėlė į pastatą Kuršių aikštėje. Mokykloje buvo 25 (I–X) klasės, mokėsi 723 mokiniai, dirbo 40 mokytojų.

    Pirmąja lietuviškos mokyklos direktore tapo D. Vilčiauskienė.

 

 

LIETUVIŠKOJI MOKYKLA. SIMONO DACHO VIDURINĖ MOKYKLA 1995.

Simono Dacho mokykla.

Ketvirtoji rekonstrukcija 2003 m.

 

     Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1990 m. 7-osios vidurinės mokyklos direktore tapo Elena Blažienė.

1995 metais mokyklai grąžintas Simono Dacho vardas

 

2003 m. rekonstrukcija dar labiau sumodernino pastatą, ant pagrindinio pastato prisatytas ketvirtasis aukštas.Senojo mokyklos pastato piešinys paryškintas geltona spalva.

 

2009 m. mokykla tapo pagrindine mokykla.

nuo 2011 m. - Simono Dacho progimnazija.

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.