| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Atgimimo istorija

Page history last edited by loreta 6 years, 5 months ago

 

Mokykloje dirba mokytojai,

aktyviai dalyvavę Atgimimo laikotarpio įvykiuose.

 

     Interviu su Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio suvažiavimo dalyve, bibliotekos vedėja Dalia Kikiliene

http://atsiminimai.pbworks.com/w/page/52511104/Interviu%20su%20LPS%20suva%C5%BEiavimo%20delegate

 

     Interviu su 1991 Sausio 13 -osios įvykių - Girulių televizijos bokšto gynėja mokytoja Rita Andriulioniene

http://atsiminimai.pbworks.com/w/page/50923951/Interviu%20su%20Giruli%C5%B3%20bok%C5%A1to%20gyn%C4%97ja

 

Šie ir kiti Atgimimo laikotarpio atsiminimai skelbiami projekto metu sukurtame vikyje

http://atsiminimai.pbworks.com/w/page/

 

Moksleiviai, susidomėjote?

 

jeigu pažįstate Atgimimo įvykių dalyvių - pasiūlykite jiems užpildyti vikyje skelbiamą anketą ir susisiekite su mokyklos muziejumi.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.