| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Mokyklos istorija

Page history last edited by loreta 6 years, 2 months ago

 

Klaipėdos Simono Dacho mokykla

 

Mokyklos istorija trumpai ir vaizdžiai:   http://popplet.com/app/#/1790528 (Guoda Agota Patlabaitė 7b)

 

     1855 metų gruodžio 17 dieną tuometinio Vokietijos imperijos Memelio (Klaipėdos) miesto Naujojo parko pakraštyje buvo pastatyta vienaaukštė mūrinė mokykla – Naujamiesčio 2 - oji (pav. 1). 1881 m., jau dviaukštė (pav. 2) mokykla buvo pavadinta “Parko” mokykla (šalia driekėsi Naujojo parko (sodo) gatvė). Mokykla buvo progimnazija – buvo septynios klasės). Mokykloje mokėsi tik mergaitės. Mokslo metai, kaip ir visoje Vokietijoje, prasidėdavo balandžio 1 d.

Prijungus Klaipėdą prie Lietuvos, 1932 m. mokykla buvo pavadinta žinomo XVII a. klaipėdiečio poeto Simono Dacho vardu. Foje stovėjusią poeto dainos herojės Anikės iš Taravos skulptūros kopiją pamena daugelis buvusių vokiškosios mokyklos mokinių. 1932 metais prie senosios mokyklos pristatytas priestatas (bauhauzo architektūros stiliaus centrinė dalis su kolonomis ir dešinysis naujas korpusas). Antrojo pasaulinio karo metais mokykloje pradėjo mokytis ir berniukai. Tik priartėjus frontui mokyklos darbas buvo pristabdytas – čia buvo įkurdinta karo ligoninė. 1944 metais baigiasi vokiškasis mokyklos laikotarpis. Seniausieji žinomi vokiškosios mokyklos direktoriai (rektoriai) buvo Emilis Lycas, R. Mejeris.

1945 metais mokyklos pastate įsikūrė rusiška vidurinė mokykla, o po 1975 metų ji perkelta į naują – dabartinę  Maksimo Gorkio mokyklą.

1975 metais, po rekonstrukcijos, senajame pastate įsikūrė lietuviška 7 – oji vidurinė mokykla. Pirmąja lietuviškos mokyklos direktore buvo D. Vilčiauskienė. 1978 metais išleista pirmoji abiturientų laida. Mokykloje nuo 1976 m. veikė futbolo ir rankinio sportinės klasės. Mokyklą baigė nemažai SSRS sporto meistrų ir kandidatų. 1989 m. mokykloje buvo susikūrusi viena pirmųjų mieste Sąjūdžio rėmimo grupių, kuriai vadovavo mokyklos direktorius Rimantas Ulevičius.

Nuo 1990 metų mokyklai vadovauja direktorė Elena Blažienė. Mokyklos bendruomenė stengėsi atgaivinti geriausias praeities tradicijas, jos iniciatyva 1995 metais mokyklai grąžintas Simono Dacho vardas.

Mokykla garsėja savita dvasia, demokratiškumu. Mūsų mokykla vienintelė mieste turi teatrines klases, viena pirmųjų pradėjo “Geros pradžios” projektą. Garsėja gamtosaugine veikla - jau 6 metus laimi Žaliąją vėliavą.

Vidurinė mokykla išleido XXXII abiturientų laidas, tačiau nuo 2009 metų tapo pagrindine mokykla. Mokyklos Garbės galerijoje – buvę mokiniai: A. Mažonas, D. Numgaudis, Ž. Žvagulis, G. Norgilienė ir kt.

Švenčiant mokyklos 150 metų jubiliejų, 2006 m. atidarytas mokyklos istorijos muziejus. Muziejuje saugomas mokyklos himnas (eilės mokytojos V. Petrošienės, muzika R. Šileikos), mokyklos vėliava (mėlyname languotame fone poeto Simono Dacho bareljefas), mokyklos herbe – pavaizduotas arkinis mokyklos fasadas.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.